Advies brandveiligheid

Bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw wordt u geconfronteerd met eisen over brandveiligheid.
Dit kan zijn vanwege de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit maar ook vanwege eisen uit het Gebruiksbesluit.
BATT is gespecialiseerd in toetsing en advisering van plannen voor zowel woning- als utiliteitsbouw.
In sommige gevallen is het noodzakelijk het plan te beoordelen op basis van 'Beheersbaarheid van brand'. Dit doet zich voor bij zeer grote brandcompartimenten.

Het kan ook zinvol zijn een vuurlastberekening te maken, zodat de constructeur een reductie in de sterkteberekening van de hoofddraagconstructie kan toepassen.
Minder staal dus minder kosten !
Ook hiermee kan BATT u van dienst zijn.