Advies bij koop/verkoop onroerend goed

Aankoop:
U bent van plan een bod te doen op een woning maar twijfelt nog of u een voorbehoud moet maken t.a.v. de technische kwaliteit. BATT behoedt u, door een bouwtechnische keuring uit te voeren, voor een financiële misstap.

Verkoop:
U gaat uw woning verkopen en wilt voldoen aan de verplichting volgens art. 7:17 lid 2 BW (Conformiteit) t.a.v. verborgen gebreken. Om te laten zien dat u transparant wilt zijn richting potentiële kopers laat u BATT een bouwtechnische keuring uitvoeren. Een potentiële koper zal sneller zaken met u willen doen als er inzicht wordt gegeven in de technische staat van de woning.

Aankoop woning waarbij u gebruik wilt maken van de Stimuleringsregeling particuliere woningverbetering:
Bij aankoop van een woning zijn er, vanuit de overheid, soms stimuleringsregelingen voor duurzame verbetering van de woning van toepassing. Uw makelaar kan u daar over informeren.
BATT kan hiervoor de bouwtechnische keuring en rapportage verzorgen.