Nieuwbouw / Verbouw

U hebt (ver-)bouwplannen. Daar komt veel bij kijken. Hoe zou BATT u daarmee kunnen helpen.

Ontwerp:
BATT is geen architectenbureau, maar een ontwerp of idee van u zelf of externe architect kan de basis vormen voor het noodzakelijk tekenwerk.

Tekenwerk:
Aan de hand van uw wensen maak BATT voor u bouwtekeningen die voldoen aan de eisen van de bouwregelgeving.

Projectmanagement:
Het bouwproces binnen gestelde eisen, tijd en budget realiseren vraagt goed projectmanagement. BATT heeft ruime ervaring in het aansturen van kleine en middelgrote projecten.

Bouwtoezicht:
Bij ver- of nieuwbouw voert BATT tussentijds controle(s) uit op de bouwplaats en rapporteert aan u en de aannemer/installateur. Het bouwproces wordt afgerond d.m.v. een oplevering.

Nulmeting: (voor- en eindopname)
Een nulmeting wordt uitgevoerd als er toename in bouwschade wordt verwacht ten gevolge van interne of externe werkzaamheden. Bij een nulmeting legt BATT aan de hand van een rapportage met foto’s de geconstateerde gebreken vast voordat met de werkzaamheden is begonnen en nadat de werkzaamheden zijn afgerond.