Vergunningen

U hebt (ver-)bouwplannen.
Alle vergunningen die betrekking hebben op slopen of (ver-)bouwen vallen onder de Omgevingsvergunning.
BATT kan vaststellen welke procedure dient te worden gevolgd.
Na deze beoordeling blijkt het soms noodzakelijk te zijn een bouwvergunning, sloopvergunning of gebruiksvergunning aan te vragen.
BATT kan u daarin volledig van dienst zijn.
BATT verzorgt voor de aanvraag Omgevingsvergunning de benodigde vereisten:
- Berekeningen;
- Tekeningen;
- Advies brandveiligheid;
- Toetsing Bouwbesluit 2012;
- EPG-berekeningen volgens de NEN 7120;
- Daglicht- en ventilatieberekeningen;
- Opp. bepaling volgens de NEN 2580.