Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden is de 'Rechtsverhouding opdrachtgever-architect ingenieur en adviseur DNR 2011' van toepassing.

De ‘Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’, welke verkort wordt aangehaald als ‘DNR 2011’ is op 21 juli 2011 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011

Op verzoek ontvangt u kosteloos een exemplaar in .pdf van de DNR 2011.

U kunt de DNR 2011 ook rechtstreeks downloaden door op de link te klikken.

Download de Nieuwe Regeling 2011