Energieprestaties

Energielabel:
U wilt een woning kopen of verkopen en vraagt zich af hoe het met de energieprestatie van deze woning gesteld is ten opzichte van andere woningen.
De verkopende partij is sinds 2008 verplicht een Energielabel te verstrekken als een potentiële koper daar om vraagt. De verkopende partij kan vragen van deze verplichting af te zien.
Dat is echter niet in het belang van de koper. Een door BATT gemaakt energielabel geeft inzicht in het gestandaardiseerd gebouwgebonden primaire energiegebruik van de woning en niet in het daadwerkelijke energiegebruik van de gebruikers van de woning.
De energieprestatie van woningen onderling kan op deze wijze worden vergeleken.

Maatwerkadvies:
U bezit een woning en wilt besparen op uw energieverbruik.
Een Maatwerkadvies is een uitgebreid advies over de verbetermogelijkheden (muur-, dak-, vloer-, raamisolatie, zonnecollectoren) van uw woning, met besparingen, investeringsadvies en terugverdientijden.
Bij een door BATT gemaakt Maatwerkadvies krijgt u tevens het energielabel van de bestaande situatie.
Na uitvoering van de energiebesparende werkzaamheden wordt een nieuw energielabel bepaald en verstrekt.
De overheid verleent soms subsidie op energiebesparende maatregelen.
BATT kan u daar over informeren.

EPG-berekening volgens de NEN 7120:
Bij nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw stelt de overheid eisen aan het max. energiegebruik van het project.
BATT maakt deze berekeningen op basis van ENORM van DGMR.
U hebt deze gegevens nodig bij de aanvraag Omgevingsvergunning.