Bouwkosten

U hebt (ver-)bouwplannen en u wilt support in het financiële deel van het bouwproces.
BATT kan u als volgt hierbij helpen.
- Het opstellen van een kostenraming in een vroeg stadium van het bouwproces voorkomt financiële tegenvallers.
- Als onafhankelijk adviesbureau vrijblijvend concurrerende offertes aanvragen bij leveranciers, installateurs en aannemers en deze deskundig inhoudelijk vergelijken.
- Het bouwbudget bewaken.