Meerjaren onderhoudsplanning ( MJOP)

Als eigenaar of beheerder van onroerend goed hebt u de behoefte het onderhoud te plannen en de financiële consequenties in beeld te brengen.
Een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) informeert u over de hoeveelheid en status van de te onderhouden bouwdelen van uw pand(en).
Tijdstip en kosten van het onderhoud worden op voorhand bepaald en daarmee voorkomt u financiële verrassingen op lange termijn.

BATT stelt onderhoudsprognoses op conform de conditiemeting volgens de NEN 2767
en stemt deze desgewenst af op gemeentelijk beleid of op het beleid van u als opdrachtgever.